top of page

Viktige steg når man skal utvikle en hjemmeside


Det kan være vanskelig å vite akkurat hva som er viktig å formidle igjennom en hjemmeside. Her er 10 tips for å kartlegge hvordan man får en profesjonell hjemmeside som reflekterer visjonen til bedriften.

  1. Generell informasjon om bedriften

  2. Historie og opprinnelse

  3. Bedriften sine målsettinger

  4. Målgrupper

  5. Konkurrenter

  6. Media

  7. Uttrykk

  8. Budsjett

  9. Løpende kostnader

  10. Tidslinje


1. Generell informasjon om bedriften

Det er her du må kartlegge all grunnleggende informasjon om bedriften: kontaktinformasjon, ansatte, produkter, slagord, kunder, samarbeidspartnere, publiseringer osv. Det er viktig med nøyaktig og konkret informasjon for å gi et tydelig budskap på hjemmesiden. For mye unødvendig og utdypende informasjon blir fort kjedelig og uinteressant.


2. Historie og opprinnelse

Under utviklingen av en hjemmeside er det viktig å forstå hvor bedriften kommer fra. Når ble den grunnlagt? Hva er visjonen? Hvordan ser fremtiden ut?


3. Målsettinger

En hjemmeside som reflekterer bedriften må inkorporere målsettingene til bedriften. Hjemmesiden må også bli utviklet med sine egne mål og delmål. Eksempel på mål kan være antall salg fra nettbutikken eller antall visninger på siden.

En side med konkrete mål skaper mer verdi.


4. Målgrupper

Det er viktig å skape en klar ide om hvem som er selve kunden, altså en "persona", ikke bare en generell kundegruppe. Hvem er det siden skal prate til? Hva er demografien, eller på hvilke plattformer finner man kunden?


5. Konkurrenter

Det er viktig å kartlegge hvilke konkurrenter man har. Definer hvem som er direkte konkurrenter med tanke på salg av samme produkt, men også konkurrenter i lignende bransje. Å kartlegge konkurrentene kan hjelpe deg med å skape en unik hjemmeside som skiller seg ut.


6. Media

Bilder og grafisk materiale er essensielt innhold på en hjemmeside. Tenk på hvilket uttrykk som er ønskelig å oppnå. Bilder, videoer og annet grafisk materiale må også være av høy kvalitet. Typiske problemstillinger er: hvem stiller med innholdet? Er det kunden eller webutvikler? Skal bildene kjøpes fra såkalte stock photo hjemmesider? Vær derfor nøye på å avtale med webutvikler/designer før man blir enig om pris.


7. Uttrykk

Uttrykket er en sammensetning av bedriften, målsettinger, produkt og målgruppe. Sett opp et moodboard for å få ned tanker, ideer, fargepaletter, grafisk design og fonter. Tenk på hvilken følelse du vil at besøkende skal få - er det classy, dyrt, lekent, billig?

8. Budsjett

Budsjett er alltid en viktig faktor, og burde være nøye planlagt. Tenk igjennom alle fasene ved utviklingen av en hjemmside: research, kjøp av media, grafisk design, innholdsproduksjon, tekstforfatting, videre utvikling og testing.


9. Løpende kostnader

Det er ofte løpende kostnader når det gjelder utvikling av en hjemmeside. Husk å inkludere fremtidsplaner, samt kostnader som vedlikehold, domene, serverplass og oppgraderinger etter behov.


10. Tidslinje

Utvikling av en hjemmeside tar ofte lenger tid enn først antatt. Sett derfor en overkommelig tidsfrist, og vær forberedt på forandringer underveis. Ha en åpen dialog med webutvikleren/designeren, og sett deg delmål.


コメント


bottom of page