top of page

Hvem er ansvarlig for å oppdatere og vedlikeholde deres hjemmeside?

En rapport fra 500 små og mellomstore bedrifter. Fortsatt har utrolig mange bedrifter en utdatert hjemmeside, og ikke nok med det, 37% av alle små og mellomstore bedrifter mangler hjemmeside!コメント


bottom of page